Privacyverklaring

Algemeen

Stichting Jozua is een christelijke organisatie die zomerkampen voor kinderen en tieners organiseert en in Dinxperlo jeugdwerk heeft in haar gebouw “De Bron” aan de Ottenshof 9.

Stichting Jozua verwerkt persoonsgegevens van de deelnemers aan de hand van de gegevens, die door u, als ouders/verzorgers, worden verstrekt bij de aanmelding van uw kind/tiener.

Die gegevens hebben wij nodig voor de uitvoering van de overeenkomst, die we met u zijn aangegaan, om te zorgen voor een veilige omgeving en een goed verloop.

We doen ons uiterste best om zorgvuldig met de door u aangeleverde persoonsgegevens om te gaan en de privacy goed te behartigen.

Persoonsgegevens die wij nodig hebben

Wat betreft de kampen:

Wat betreft het jeugdwerk in Dinxperlo:

Waarom hebben wij die gegevens nodig

Hoelang bewaren we gegevens

Delen met anderen

Stichting Jozua verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal ook nooit uw gegevens aan derden verstrekken.

Beeldmateriaal

In het kinder- en tienerkamp worden foto’s en filmpjes gemaakt. Dit wordt verzameld en geselecteerd en na de kampweek digitaal ter beschikking gesteld aan de deelnemers.

Ook worden er beelden geplaatst op onze website en op social media. Hiervoor vragen wij expliciet toestemming bij het aanmelden van uw kind/tiener.

Gegevens inzien, wijzigingen aanbrengen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek hiervoor sturen naar: info@stichtingjozua.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij naar een kopie van uw identiteitsbewijs. Om uw privacy te waarborgen vragen wij om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken, alvorens deze mee te sturen. We willen dan zo snel mogelijk reageren.

In kaart brengen websitebezoek

Stichting Jozua gebruikt analytische cookies op haar website. Hieruit worden het aantal bezoekers van de website in beeld gebracht. 

Beveiliging

Stichting Jozua neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om ongewenste openbaarmaking, misbruik, verlies en ongewenste toegang tegen te gaan. Mocht u denken, dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.