Vacatures: Ga jij mee als leiding op onze kampen? (M/V)

Doelstelling

De doelstelling van stichting jozua m.b.t het kampwerk:

  1. In de kampen willen we aan kinderen en tieners vertellen dat we door God geschapen zijn naar Zijn beeld, maar in zonde geboren worden. 
  2. Door onze zonden zijn we van God gescheiden en kunnen uit onszelf niet meer bij God komen. 
  3. Daarom zond God Zijn eigen Zoon, de Heere Jezus om voor onze zonden te sterven aan het kruis, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)
  4. Primair is deze boodschap het belangrijkste om kinderen en tieners, die de Heere Jezus nog niet kennen als hun Verlosser, het evangelie van redding en vergeving van zonden en eeuwig leven te brengen.
  5. Daarnaast willen wij hen leren wat het volgen van de Heere Jezus inhoudt en hoe je een levende relatie met Hem kunt krijgen. 

Wat verwachten we van je als je mee wilt werken aan éen van de kampen?

  1. Dat je de Heere Jezus persoonlijk kent als je Verlosser, die voor jouw zonden is gestorven.
  2. Dat je een levende relatie met Hem kent.
  3. Dat Gods Woord gezaghebbend is voor heel je leven, je daaraan wilt gehoorzamen en daarnaar wilt handelen in je dagelijkse leven.

 

Tot slot
Deze beknopte doelstelling vormt samen met onze Bijbelse grondslag de basis en motivatie voor onze zomerkampen. Doel en grondslag zijn vermeld op de website van stichting Jozua: www.stichtingjozua.nl