ANBI

Stichting Jozua is een ANBI geregistreerde instelling onder: 
RSIN nummer 7607362

De stichting is een geloofszending. We geloven dat God mensen beweegt om dit werk met gebed en giften te ondersteunen. Alle bestuursleden en medewerkenden zijn vrijwilligers en genieten géén beloning. Dankzij de giften, welke we ontvangen voor het jeugdwerk, kunnen de programma’s en materialen worden bekostigd. De stichting huurt voor het jeugdwerk een gezellige ruimte, waar wekelijks tientallen tieners meedoen aan de activiteiten. Ook zijn er in de zomer 2023 weer een kinderkamp en een tienerkamp georganiseerd in Putten, met 135 deelnemers uit het hele land. Een impressie van het clubwerk en kampwerk is te vinden op de fotopagina.

In 2023 heeft het bestuur een Preventie en integriteitsbeleid vastgesteld. Daarin zijn de volgende punten opgenomen.

Ingaande  2024 wordt van alle medewerkers van de kampen een VOG verklaring gevraagd.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan.

Stichting Jozua stelt zich ten doel om kinderen, tieners en jeugd in aanraking te brengen met het Christelijke geloof. Praktische uitvoering wordt hieraan gegeven in wekelijkse tienerclubs en jeugdbijenkomsten.

Daarnaast worden er ’s zomers kinder- en tienerkampen georganiseerd.

Jongeren met zowel kerkelijke als niet kerkelijke achtergrond wordt vanuit de Bijbel verteld over Gods liefde voor alle mensen en over Jezus Christus. Zo leren ze de Schepper van alle dingen kennen en Zijn doel met ons leven. Daarnaast worden elk jaar nieuwe, sportieve en creatieve programma’s aangeboden.

Bestuur Stichting Jozua:

Financiëel overzicht

KLIK HIER VOOR HET FINANCIËLE OVERZICHT