Stichting Jozua is een ANBI geregistreerde instelling onder: 
RSIN nummer 7607362

De stichting is een geloofszending. We geloven dat God mensen beweegt om dit werk met gebed en giften te ondersteunen. Alle bestuursleden en medewerkenden zijn vrijwilligers en genieten géén beloning. Dankzij de giften, welke we ontvangen voor het jeugdwerk kunnen de programma’s en materialen worden bekostigd. De stichting bezit een eigen gebouw, De Bron, waar wekelijks tientallen tieners meedoen aan de activiteiten. Ook zijn er in de zomer 2021 weer een tweetal kampen georganiseerd in Putten, met in beide kampen ongeveer 55 deelnemers uit het hele land. Met Kerst is er weer het jaarlijkse Kerstfeest gevierd met de tienerclub, waarbij vele ouders en andere belangstellenden aanwezig waren. Een impressie van het clubwerk en kampwerk is te vinden op de foto-pagina.

Het bestuur zorgt o.a. voor het beheer van “De Bron”. De lasten van het gebouw, w.o. aflossing, onderhoud en energiekosten, worden grotendeels gedekt door inkomsten uit verhuur aan derden.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan.

Stichting Jozua stelt zich ten doel om kinderen, tieners en jeugd in aanraking te brengen met het Christelijke geloof. Praktische uitvoering wordt hieraan gegeven in wekelijkse tienerclubs en jeugdbijenkomsten.

Daarnaast worden er ’s zomers kinder- en tienerkampen georganiseerd.

Jongeren met zowel kerkelijke als niet kerkelijke achtergrond wordt vanuit de Bijbel verteld over Gods liefde voor alle mensen en over Jezus Christus. Zo leren ze de Schepper van alle dingen kennen en Zijn doel met ons leven. Daarnaast worden elk jaar nieuwe, sportieve en creatieve programma’s aangeboden.

Bestuur Stichting Jozua:

  • B. Staal (voorzitter)
  • G.C. Staal-Miskotte (secr.)
  • P. Brethouwer (penningm.)
  • P.G. Brethouwer-Staal
  • J. Driessen