Logo-St-Jozua

Update Jozuakampen 2020 en Coronavirus

UPDATE – 11 MEI 2020 

Wij geven uiterlijk 1 juni definitief uitsluitsel over het doorgaan van het Jozua kamp.

Tot die tijd vragen we u om geduld en zullen we vooral de persconferentie eind mei afwachten.

Op dit moment beraden wij ons over de jozuakampen die aanstaande zomer gepland zijn.

Dit geldt zowel voor het tienerkamp als het kinderkamp.

Het bestuur van stichting Jozua is in contact met het RIVM en zal gehoor geven aan de gezondheidsadviezen die zij geven.

Onze kampen kunnen enkel doorgang vinden indien er geen zwaarwegende risico’s voor de gezondheid van de kinderen en leiding zijn. De verantwoordelijkheid daarvoor nemen wij en om die reden is op dit moment het advies van het RIVM om de persconferentie in mei af te wachten leidend.

Zodra er nieuws is, kunt u dit hier op de website van stichting Jozua lezen. Wij verwachten dat dit kort na de persconferentie in mei zal zijn.

Hartelijke groet en hopelijk zien wij jullie snel.

Kampleiders & bestuur stichting Jozua

Luister het bericht hieronder!