Financieel Overzicht

Financieel overzicht (Balans 2020)

Activa                                                Passiva

Gebouw        195.000,00                 
Spaargeld          8.681,00                 Eigen vermogen
Rek. courant     3.501,00                  Gebouw                  195.000,00
Kas                         337,00                 Bank/kas                   12.519,00

                             _________                                                   _________

                          207.519,00                                               207.519,00 

Staat van Baten en Lasten (2020)
Baten                                    Lasten
Huur:                   4.000,00   Zomerkampen: 1.765,85
Giften:                 1.965,00   Tienerclub:            348,21
Zomerkampen: 1.883,00    Voedselbank:    1.485,99
Tienerclub:              98,10    Energie:              1.435,00
Energie:                 460,96    Bankkosten:          198,93
Energiebelasting: 719,00  Gem. belastingen: 802,29
                                                Onderhoud:      1.098,75
                                                Water:                   175,53
                                                Verzekeringen:    990,20
                                                Webhosting:           54,29
                          __________                           ____________
                              9126,06                                 8355,04