Financieel Overzicht

Financieel overzicht (Balans 2020)

Activa                                                Passiva

Gebouw        195.000,00                 
Spaargeld          8.681,00                 Eigen vermogen
Rek. courant     3.501,00                  Gebouw                  195.000,00
Kas                         337,00                 Bank/kas                   12.519,00

                             _________                                                   _________

                          207.519,00                                               207.519,00